Opdrachtgevers

Stichting Dock (2018)

Stichting Dock is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning in Aalsmeer, Amsterdam, Haarlem, Schiedam, Hellevoetsluis, Rotterdam en Zaanstad. Zij heeft 600 medewerkers en ruim 1700 vrijwilligers.

Mijn opdracht is HR Adviseur a.i. voor de regio’s Amterdam, Amstel & Zaan en Haarlem e.o. Naast het operationele werk, zal het gaan om optimalisatie van processen en verstevigen ondersteunende organisatie.

Intertoys (2017-2018)

Intertoys is met 413 vestigingen de grootste omnichannel keten van speelgoed in Nederland. Daarnaast heeft Intertoys winkels in Duitsland en in België. Naast een breed assortiment speelgoedartikelen voor jong en oud, heeft Intertoys een uitgebreide collectie games.

Ik ben als Sr HR Businesspartner a.i. werkzaam voor Supply Chain (Hoofdkantoor Amsterdam, Distributiecentra in Volendam en Waddinxveen). Thema’s zijn optimalisatie organisatie inrichting, changemanagement, LEAN en professionalisering.

Referenties

Martijn Schifflers, Hoofd Logistiek Waddinxveen:
“Gerdia heb ik leren kennen als een fijne gesprekspartner op HR gebied. 
Als verandermanager heeft ze ons zeer goed geholpen door haar ervaring, creativiteit en haar pragmatische aanpak. Met behulp van Gerdia hebben we een aanzet gegeven tot een cultuurverandering. Haar verfrissende aanpak heeft ons goed op weg geholpen. Bedankt!”

Martijn Robbertsen, Directeur Supply Chain Intertoys:
“Vasthoudend, creatief, pragmatisch en een goede sparringspartner. Gerdia heeft mijn team en mij écht goed geholpen bij Intertoys.”

Martijn van Hooft, Merchandise Planning Manager:
“Gerdia betekent voor mij balans. Balans tussen inhoud en de mens, balans tussen uitdagen en steunen. Een verfrissend klankbord en effectieve coach. Top!”

Amfors Groep (2014-2016)

Amfors Groep is een mensontwikkelbedrijf waar ca. 1400 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar een zo regulier mogelijke passende werkomgeving. Dat kan buiten het bedrijf via detachering of binnen het bedrijf binnen één van de units: schoonmaak, productie, groen of metaal.
Van 2014 tot 2017 ben ik werkzaam geweest als Hoofd P&O a.i. Ik heb bijgedragen aan de transitie naar mensontwikkelbedrijf, o.a. door het schrijven en realiseren van een meerjarenplan P&O.
Mijn belangrijkste resultaten zijn een professionele P&O organisatie, die planmatig werkt en een duidelijke positie heeft. Een betere bedrijfsvoering is gerealiseerd, door het ontwikkelen van actueel beleid, goede processen en strakke toepassing van wet- en regelgeving. Verzuim is met 1% gedaald in de laatste periode (in een branche waar verzuim stijgt), door invoering van gedragsmodel. Het werkklimaat is verbetert o.a. door invoering protocol psychosociale arbeidsbelasting en klachtenregelingen. De medewerkerstevredenheid gestegen met 0,2 punt tot 7,1 in 2015. Er is een generiek functiehuis is ontwikkelt en geïmplementeerd, waarbij daling in gang is gezet van ruim 120 functies tot 22 functies. Daarnaast zijn belangrijke stappen gemaakt in de mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers, ontwikkeling leiderschap.

Referenties

Veronique van der Heijden, Unitmanager Productiebedrijf:
“Met Gerdia heb ik succesvol samengewerkt in 2014-2016 bij Amfors. Gerdia is deskundig op HR-gebied en een krachtige verandermanager. Dat doet ze planmatig en persoonlijk. Ze weet de rust te bewaren, met focus op het doel en op die manier effectief te beïnvloeden. Ze heeft het profiel van een zeer deskundige HR-manager, die in gang zet wat er nodig is om de organisatie te veranderen en daarmee resultaten te behalen. Verder is Gerdia zeer integer en collegiaal. Ik hoop dat we nog eens samen een (verander)klus kunnen doen.”

Paul Naus, Unitmanager Cleanfors:
“Gerdia heeft Amfors geholpen richting te krijgen. Bij haar aantreden bestond de afdeling P&O uit veel losse eindjes. Er was veel maar niets was af. Inmiddels staat er een organisatie die klaar is voor de komende jaren. Met visie en passie heeft Gerdia de afdeling P&O ingericht. P&O is van puur uitvoerend gegaan naar vormgevers van de organisatie. Een afdeling waar wij niet meer omheen kunnen, maar vooral waar wij niet meer omheen willen.”

Gerard Willemsen, Concerncontroller:
“Gerdia heb ik in haar rol van Hoofd P&O leren kennen als iemand die “hard op de inhoud en zacht op de persoon is”. Zij heeft het doel voor ogen en bewaakt hierbij de deadlines zeer goed maar heeft hierbij altijd aandacht voor de betrokken personen.
In haar rol als projectleider heeft zij laten zien dat ze grote projecten, vaak met diverse belanghebbenden, vastberaden aanpakt en succesvol afrondt.
Bovendien is het altijd prettig samenwerken met Gerdia!”

Miranda Huiskes, Hoofd P&O:
“Gerdia is 2 jaar mijn leidinggevende geweest. Ik heb haar ervaren als een professional met een grote parate kennis van de diverse HRM werkgebieden. Ze is sociaal, een inspirator en brengt vernieuwing. Ze zorgt hierbij voor draagvlak en verbinding. Kortom prettig om met en voor te werken.”

Anita van Boxtel, Communicatieadviseur:
“Gerdia heeft veel expertise en ervaring, zoals al blijkt uit dit profiel en eerdere recommendations. Ik wil daar vooral aan toevoegen hoe inspirerend Gerdia is. Ze heeft een warme enthousiaste stijl zonder haar zakelijkheid en professionaliteit kwijt te raken. Er lijken 8 dagen in haar week te passen, zoveel zaken pakt ze aan én rondt ze af. Ze heeft veel ideeën en zoekt in haar omgeving de medewerker die warm loopt om die ideeën uit te werken. Voor mij zijn die uitdagende en creatieve projecten de kers op de taart: ze geven me de ruimte om nieuwe vaardigheden en communicatieconcepten te leren en uit te proberen. Daarbij houdt Gerdia me scherp. Samen met haar kennis van het vak en ongelofelijke vermogen om schijnbaar eindeloze to-do-lijsten te managen maakt dat haar voor mij een voorbeeld voor mijn eigen toekomst.”

Joulz (2013)

Joulz is een specialist in energie-infrastructuren met ruim 100 jaar ervaring. Er werken ruim 2600 medewerkers. Als Senior HR Business Partner a.i. was ik verantwoordelijk voor de HR activiteiten binnen de BU Service Provider vestiging Zuid Holland Zuid. Binnen deze vestiging zijn ruim 400 fte’s werkzaam. In korte tijd heb ik de processen en business eigen gemaakt waardoor de continuïteit werd gegarandeerd. De activiteiten bestonden onder meer uit ontwikkeling organisatie-inrichting, verbinding tussen de teams, coaching MT-leden, ontwikkeling organisatie en leidinggevenden, kwaliteit bezetting personeel en de betrokkenheid van medewerkers ontwikkelen.
Mijn belangrijkste prestaties waren:

 • Het realiseren van een nieuwe teamindeling bij een onderdeel van de vestiging, waarbij de medewerkers de belangrijkste rol speelden. Een nieuwe wijze van werken die heel effectief bleek en veel draagvlak opleverde voor de nieuwe teamindeling.
 • Vervangen van disfunctionerend personeel waarbij afscheid werd genomen van betrokken medewerkers tegen aanvaardbare kosten en de vacatures strategisch (vooraf) werden ingevuld zodat er geen gaten ontstonden en de business bleef doorlopen.
 • Opzetten van een teambuildingsprogramma voor het managementteam.

Referenties

Rene van Hoof, Vestigingsdirecteur SP Zuid Holland Zuid:
“Gerdia heeft in onze vestiging in Heinenoord de taak als Hr-business partner zeer goed opgepakt. Deze zware taak heeft ze heel pro actief uitgevoerd waardoor alles geruisloos is verlopen. Gerdia is een heel prettig persoon om mee samen te werken en heeft zeer veel expertise op HR gebied.”

Karin van den Burg, HR Directeur:
“Gerdia is in maart 2013 bij ons gestart als HR BP a.i. binnen onze organisatie voor de BU Service Provider. Zij heeft zich onze activiteiten snel eigen gemaakt en zich dienstverlenend opgesteld. Ze is een HR professional pur sang en heeft er voor gezorgd dat gedurende de relatief korte periode de business geen hiaten kende op het gebied van onze resources. Ze neemt haar verantwoordelijkheid en is een fijne gesprekspartner. Ze acteert snel en accuraat zonder de lange termijn belangen uit het oog te verliezen.”

Amfors Groep (2012-2013)

Amfors Groep is een mensontwikkelbedrijf waar ca. 1400 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar een zo regulier mogelijke passende werkomgeving. Dat kan buiten het bedrijf via detachering of binnen het bedrijf binnen één van de units: schoonmaak, productie, groen of metaal.
In 2012 was een reorganisatie noodzakelijk waarbij het personeelsbestand van het hoofdkantoor van circa 200 medewerkers met 40 medewerkers moest krimpen. Het is gelukt om 12 medewerkers na de herplaatsingsprocedure door te laten stromen naar een Van Werk naar Werktraject. Met circa 11 medewerkers is vervroegd vertrek gerealiseerd. Ontslagdata werden conform prognose behaald (of zoveel eerder als mogelijk). Proces is goed verlopen, alle stakeholders waaronder directie, vakbonden en betrokken medewerkers warentevreden over aanpak en resultaten. Naast het opzetten van de projectorganisatie heb ik 40 herplaatsingskandidaten (zowel ambtenaren als reguliere medewerkers) naar een nieuwe baan of naar verantwoorde uitstroom binnen de marges van het Sociaal plan. Ik heb daarbij gebruik o.a. gebruik gemaakt van workshops en herplaatsingscafés.

Referentie

Linde Maas, Algemeen directeur:
“Gerdia is een uitstekende HR – manager die het moeilijke traject van onze reorganisatie van A tot Z heeft begeleid. Iedereen is enthousiast en vol lof over haar werk – leidinggevenden, de betrokkenen in de reorganisatie, de afdeling P&O, de OR en de vakbonden. Op een aardige en persoonlijke manier slaagt zij er in ale partijen te verbinden. Een groot compliment!”

SNT (2009-2012)

SNT (tegenwoordig Webhelp) is het oudste en een van de grootste Klantcontactcenters in Nederland, met diverse vestigingen in Nederland en > 2000 medewerkers. Ik was verantwoordelijk als directie-lid voor de personele functie binnen de organisatie.
Als Manager HR waren mijn belangrijkste prestaties:

 • Implementatie Recruitment en employer branding
 • Overname inhouse contactcenter inclusief personeel
 • Overgang naar Payrolling
 • Cultuurverandering faciliterend leiderschap en passieproject
 • NCCA HRM Award 2011
 • Verkiezing tot beste werkgever binnen branche 2011 (door medewerkers)
 • Invoering Functiecertificering
 • Update functiewaarderingssysteem
 • Update Personeelshandboek en bereikbaarheid op intranet
 • Ontwikkeling HR Beleid, implementatie en evaluatie
 • Verzuimbeheersing en daling
 • Cao onderhandeling voeren

Referenties

Sanne Messersmid, Senior Strategisch Accountmanager Zakelijke Dienstverlening Tempo Team:
“Gerdia heb ik in onze samenwerking ervaren als iemand met brede HR kennis, die werkt vanuit mensgerichte aanpak, zonder ooit het belangrijkste doel en of belang van een organisatie uit haar oog te verliezen.
Daarnaast is Gerdia flexibel ingesteld, actiegericht en plant haar activiteiten goed, zowel op lange als op korte termijn.
Naast de HR wereld is Gerdia ook volledig thuis in de contactcenter wereld.”

Emmy Kusters, Client Director:
“I had the pleasure of working with Gerdia whilst I was Client Director at SNT Nederland BV. Gerdia is a sociable, highly motivated Senior HR Manager with a lot of knowledge plus experience! She always displays a high degree of integrity, responsibility and professionalism. She’s a strategic thinker with a great ability to understand the company needs & expectations and how to accomplish a win win situation. Gerdia is a true professional with high principles and great moral; I wish her all the best for the current and future assignments.”